Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych  jest  Only Price Action sp. z o.o. z siedzibą 00-095 Warszawa Plac Bankowy 2, e-mail: contact@onlypriceaction.com.
 2. Jak możesz się z nami skontaktować?
  Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej mail:  contact@onlypriceaction.com lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej widniejący w stopce strony internetowej.
 3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
   Administrator Danych Osobowych przetwarza dane wskazane w:
  1. Formularzu kontaktowym.
  2. Formularzu subskrypcji powiadomień mailowych o nowych publikacjach.
 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
  1. Udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
  2. Informowanie o nowych publikacjach na witrynie.
  3. Przesłanie innych informacji związanych z działaniem serwisu.
 5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
  Odbiorcami danych osobowych są pracownicy podmiotu.
 6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  1. Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
  2. Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.
 7. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych - adres mail uniemożliwiał będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 9. Informacje dodatkowe
  1. Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny.
  2. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.