Spróbujmy zagrań w oparciu o dwa interwały!

W kolejnym odcinku ćwiczeń proponuję korzystanie z narzędzia jakim jest zestawienie sytuacji technicznej na interwale dziennym i tygodniowym. Ta złożona metoda zwiększa obiektywność w tradingu, lecz stawia wymagania i nie można jej uznać za „lekką, łatwą i przyjemną”. Jestem jednak przekonany, że kto raz doświadczy siły takiego podejścia, nie zniechęci się i będzie otwarty na doskonalenie oraz ćwiczenie metody.

Udostępniam wideo oraz zapis ćwiczenia w formacie power point i pdf. Ogólne wprowadzenie oraz szczegółowe instrukcje jak rozumieć i wykonać ćwiczenia, zawiera pierwsza część nagrania wideo. 
Życzę owocnego treningu!

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.