By uniknąć przykrych sytuacji informuję, że liczba rejestracji wypełniła nasz limit w clickmeeting i proszę się już nie rejestrować.

Niektórzy brokerzy stosują taki „myk”, dopuszczając rejestrację znacznie większej grupy osób, przy ograniczonych możliwościach technicznych. Potem człowiek chce się zalogować i nie może, albo jak mu się zawiesi połączenie, ma zablokowany powrót do pokoju webinarowego. Nie chcę nikogo narażać na takie doświadczenia.

Osoby zainteresowane taką formą pracy nad rozwojem umiejętności tradingowych polecam się na przyszłość, a osobom zarejestrowanym jutro przekażę „czyste” wykresy, by odpowiednio przygotować się do ćwiczeń.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.