Wydaje się, że horyzontalne poziomy wsparcia/oporu są najprostszą, najbardziej dostępną i popularną metodą analizy rynków. W końcu każdy potrafi wykonać jedną lub kilka poziomych linii, gdy poświęci chwilę uwagi analizując przeszłe zachowania ceny. Zachęcony „łatwością” metody początkujący adept szybko dochodzi do wniosków, że „tutaj jest opór więc sprzedam, a tam jest wsparcie, więc kupię”.

Myślę, że fazę zauroczenia poziomami S/R przeszło wielu traderów do czasu… aż im … przeszło. Okazuje się bowiem, że poziomy S/R (=horyzontalne poziomy zmiany ruchu ceny) cechują się jedną, bardzo denerwującą właściwością. Otóż są proste, logiczne i łatwe do grania po fakcie! Po fakcie łatwo się dywaguje „... tu bym sprzedał, tu bym kupił...”, czyż nie?

Fenomen prostoty po fakcie ma jeszcze jedną przykrą właściwość, a raczej niedobry długoterminowy skutek. Wielu traderów, mając w pamięci ową „prostotę”, gra na poziomy S/R bez sygnałów, intuicyjnie. Niestety, taka postawa często prowadzi do wodospadu psychologicznych błędów, np. piramidowania stratnych pozycji, a w końcu do spalenia konta, bo przecież „kiedyś cena musi odbić od oporu”. By uniknąć tego typu pułapek konieczne wydaje się niedogmatyczne i wnikliwe zrozumienie funkcji poziomów S/R w analizie i tradingu price action. Takie jest zadanie prezentowanego nagrania.

W wykładzie przedstawiam wyniki refleksji nad poziomami zmiany ruchu ceny w diagnostyce rynków w trendzie. Starałem się opisać kluczowe kategorie, które według mojego przekonania wytrzymują próbę czasu i bez których nie wyobrażam sobie interpretacji rynku w metodzie price action.

Z uwagi na złożoność tematu w pierwszym podejściu ograniczyłem rozważania do jednego (dziennego) interwału. Kontynuację rozważań z wykorzystania metody wielu interwałów przedstawię na wykładzie „Wielointerwałowa analiza Price Action” 19 maja podczas Konferencji XTB Trading Masterclass w Warszawie. Osoby zainteresowane tym podejściem do analizy i tradingu serdecznie zapraszam. Dodatkowe informacje oraz możliwość rejestracji znajdziecie Państwo tutaj. 

Link do wykładu:

Horyzontalne poziomy R/S w price action. Część 1 – diagnoza trendu.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.