Mechanizmy uzależnienia w tradingu

Data: 2017-05-13 Marta Sokołowska Psychologia 0
Kwestia uzależnienia od tradingu jest niezmiernie ważną, a jednocześnie bardzo złożoną. Postaram się w tym tekście ogólnie przedstawić biologiczny mechanizm uzależnienia, później zająć się nieco bardziej szczegółowo mechanizmami psychologicznymi i odnieść to do tradingu. Czym zatem jest uzależnienie ? Ogólnie uzależnienie można zdefiniować jako występowanie silnej potrzeby wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Z czasem ta potrzeba przyjmuje wręcz formę przymusu, który...

Heurystyka reprezentatywności

Data: 2017-05-06 Marta Sokołowska Psychologia 0
Heurystyka reprezentatywności polega na przypisywaniu osób, rzeczy czy zjawisk do jakiejś kategorii na podstawie kilku cech uważanych za reprezentatywne dla danej kategorii z pominięciem procedur statystycznych. Ten błąd w myśleniu powoduje, że zdarzenia, które wydają się bardziej reprezentatywne dla danego zbioru są oceniane jako częstsze albo jako bardziej prawdopodobne. Daniel Kahneman i Amos Tversky w 1973r. przeprowadzili serię eksperymentów nakierowanych na weryfikację działania opisanej ...

Heurystyka dostępności

Data: 2017-04-28 Marta Sokołowska Psychologia 0
Heurystyka dostępności to uproszczona metoda wnioskowania polegająca na podejmowaniu decyzji na podstawie faktów, które są najłatwiej przywoływane w pamięci (dostępność oparta na doświadczeniu). Najczęściej są to zdarzenia o silnym zabarwieniu emocjonalnym (dostępność oparta na emocjach). Zwykle prowadzi ona do formułowania trafnych ocen, ponieważ często występujące zdarzenia są łatwo przypominane. Jednak nie wszystkie zapamiętane informacje dotyczą zdarzeń częstych i stąd w myśleniu pojawiają s...

Heurystyka zakotwiczenia

Data: 2017-04-22 Marta Sokołowska Psychologia 0
Heurystyka zakotwiczenia to tendencja do sugerowania się podanymi informacjami nawet jeśli wiadomo, że nie mają one związku z rozważanym zagadnieniem. Taki mechanizm stosowany jest przez prawie wszystkich ludzi w celu optymalizacji przetwarzania danych. Jednak często prowadzi do skupiania się na kwestiach nieistotnych zamiast na znaczących, a tym samym do niewłaściwych decyzji i nieracjonalnych zachowań. Eksperymenty przeprowadzone przez autorów koncepcji heurystyk (Daniel Kahneman i Amos Tvers...

Efekt wyniku

Data: 2017-04-08 Marta Sokołowska Psychologia 0
Efekt wyniku to zniekształcenie poznawcze polegające na nieracjonalnym ocenianiu decyzji podjętej w przeszłości, gdy znane są już jej skutki. Z perspektywy czasu i w obliczu nowych informacji łatwiej dokonywać ewaluacji wyboru jaki został już dokonany. Jednak w rzeczywistości decyzję podejmuje na podstawie dostępnych właśnie wtedy informacji konkretny człowiek ze swoją historią i niepowtarzalnym stanem psychicznym w danym momencie. W związku z tym adekwatnie decyzję można ocenić tylko w chwili j...

Poznaj samego siebie,a stanie przed Tobą otworem cały świat

Data: 2017-04-02 Marta Sokołowska Psychologia 0
Gdyby przywołane w tytule słowa Sokratesa były prawdziwe (a jest to prawdopodobne) oznaczałoby to, że warto starać się poszerzać wiedzę o sobie samym. Rzeczywiście, im wyższy poziom samopoznania i większa samoświadomość tym większe możliwości samorealizacji i spełnienia w życiu. Psychologia jest nauką, która odkrywając i opisując mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniami daje szanse na wzrost rozumienia siebie. Wypracowała ona już wiele koncepcji człowieka. Najbliższa mi – holistyczna –...

Nial Fuller cytaty

Data: 2017-03-29 Marta Sokołowska Psychologia 0
Według mnie mądre myśli przystępnie ujęte w słowa mają ogromną siłę. Czasem wystarczy jedno zdanie, by zupełnie inaczej spojrzeć na świat, na siebie, na innych… Niekiedy kilka przeczytanych wyrazów zapada w pamięć i w decydującym momencie wpływa na podjęcie aktywności czy powstrzymuje od działania. Bywa, że są to wybory życiowe z dalekosiężnymi konsekwencjami… Uważamy, że Nial Fuller jest skarbnicą takich mądrych myśli w odniesieniu do tradingu (a być może dla niektórych osób również w odniesie...

Nawet price action nie pomoże…

Data: 2017-03-05 Zbigniew Wieczorek Psychologia 0
Cel naszej witryny jest prosty: rozwój i doskonalenie strategii price action. Konsekwentne, powtarzalne, monotonne. Niestrudzone podążanie w dobrym kierunku uznaję za warunek skutecznego tradingu. W tej kwestii odczuwam zupełny spokój. Nie chcę być źle zrozumiany. Brak wątpliwości dotyczący price action nie wynika z pychy czy arogancji. To wynik osobistego rozstrzygnięcia, że ani nie chcę, ani nie czuję się na siłach, by rozwijać inne podejście do rynku, więc pozostało mi już „tylko price action...