Egotyzm atrybucyjny i nadmierna pewność siebie

Data: 2017-07-15 Marta Sokołowska Psychologia 0
Zanim wyjaśnię czym jest sam egotyzm atrybucyjny i jak się ma do nadmiernej pewności siebie bardzo skrótowo opiszę teorię atrybucji i wynikające z niej podstawowe błędy poznawcze. Ogólna koncepcja ... Teoria atrybucji zakłada, że szukanie praw rządzących przyrodą i zjawiskami społecznymi jest jedną z podstawowych aktywności poznawczych człowieka. W myśl tego każdy człowiek jest trochę psychologiem. Twórca teorii atrybucji, Fritz Heider (psycholog austriackiego pochodzenia) stwierdził, że odnal...

Efekt pierwszeństwa

Data: 2017-07-08 Marta Sokołowska Psychologia 0
Efekt pierwszeństwa oznacza wyższe prawdopodobieństwo odtwarzania bodźców czy informacji podanych jako pierwsze. W świetle takiej definicji efekt pierwszeństwa można rozumieć jako lepsze pamiętanie informacji podanej jako pierwszej, nadawanie jej większego znaczenia i traktowanie jako punktu odniesienia dla każdej kolejnej porcji informacji. W opozycji do efektu pierwszeństwa występuje efekt swieżości . Wyjaśnienie psychologiczne Psychologia poznawcza tłumaczy mechanizm efektu pierwszeństwa od...

Myślenie magiczne

Data: 2017-07-01 Marta Sokołowska Psychologia 0
Myślenie magiczne związane jest z błędną atrybucją związków przyczynowych w wyjaśnianiu codziennych zjawisk. Z tego powodu współcześnie nazywa się je nielogicznym czy nieracjonalnym. Typowe dla tego zniekształcenia poznawczego jest zakładanie istnienia relacji pomiędzy zjawiskami fizycznymi, które nic nie wiąże poza podobieństwem, przestrzenną lub czasową stycznością oraz przekonanie, że myśl, słowo czy gest wpływa na rzeczywistość, tak samo jak fizyczne działania. U ludzi zdrowych myślenie mag...

Efekt świeżości

Data: 2017-06-24 Marta Sokołowska Psychologia 0
Efekt świeżości związany jest z heurystyką dostępności. Polega na tym, że informacje odebrane niedawno są lepiej pamiętane i łatwiej przypominane niż te odebrane wcześniej. Oznacza to wyższe prawdopodobieństwo odtworzenia materiału czy bodźca zarejestrowanego jako ostatni (zwłaszcza gdy seria jest długa). Jako przeciwstawny do efektu świeżości wymienia się efekt pierwszeństwa (o nim już wkrótce). Podłoże teoretyczne Efekt świeżości wyjaśniany jest udziałem pamięci krótkotrwałej – jeśli odtwarz...

Efekt pewności wstecznej

Data: 2017-06-17 Marta Sokołowska Psychologia 0
Efekt pewności wstecznej to nieracjonalne przekonanie, że minione wydarzenia były do przewidzenia. Próby wyjaśniania efektu pewności wstecznej odnoszą się do dwóch płaszczyzn: poznawczego funkcjonowania człowieka (chodzi o interpretację zdarzeń z perspektywy znajomości ich rezultatów) i jego struktury osobowościowej (a raczej samej struktury JA – efekt pewności wstecznej pozwala utrzymać dobry obraz samego siebie). Efekt pewności wstecznej – badania Baruch Fischoff to amerykański psycholog, ...

Błąd konfirmacji

Data: 2017-06-10 Marta Sokołowska Psychologia 0
Błąd konfirmacji (inaczej zwany efektem potwierdzenia) polega na preferowaniu informacji, które potwierdzają wcześniejsze hipotezy czy oczekiwania, a z drugiej strony na ignorowaniu informacji lub znajdywaniu nieprawidłowości w informacji niepasującej do oczekiwań czy hipotez. Dzieje się to niezależnie od tego czy te informacje są prawdziwe czy nie. Błąd konfirmacji może przejawiać się w postaci poszukiwania wyłącznie dowodów potwierdzających hipotezy, w błędach w interpretowaniu informacji oraz...

Błąd koniunkcji

Data: 2017-06-03 Marta Sokołowska Psychologia 0
Błąd koniunkcji polega na tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch zdarzeń jest szacowane jako wyższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych zdarzeń z osobna. W rzeczywistości jest ono jednak niższe gdyż jest iloczynem tych pojedynczych często niezależnych zdarzeń, czyli zakłada konieczność ich łącznego wystąpienia. Dzieje się tak, w sytuacjach, gdy koniunkcja tworzy spójną całość albo wydaje się bardziej reprezentatywna niż jej pojedynczy element. Błąd koniunkcji – wyniki badań ...

Paradoks hazardzisty i odwrotny paradoks hazardzisty

Data: 2017-05-27 Marta Sokołowska Psychologia 0
Paradoks hazardzisty to błąd poznawczy wynikający z wiary w prawo małych liczb albo mówiąc inaczej z lekceważenia prawa wielkich liczb. Poniżej wyjaśniam podstawowe idee obu praw i ich związek z paradoksem hazardzisty. Prawo wielkich liczb zostało sformułowane i udowodnione jako tzw. złote twierdzenie przez żyjącego w XVII wieku szwajcarskiego matematyka, Jacoba Bernoulliego. Najogólniej rzecz ujmując mówi ono o tym, że im większa próbka tym wierniejsze odzwierciedlenie prawdziwego prawdopodobi...

Hazard na rynku Forex

Data: 2017-05-20 Marta Sokołowska Psychologia 0
Słownik Języka Polskiego definiuje słowo hazard jako „ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy od przypadku” oraz „gry lub zakłady, w których stawką są pieniądze”. Rozumiem to tak: hazard jest rodzajem gry, w której wygrana zależy od szczęścia (element losowości), a stawką są pieniądze lub inne dobra, które można stracić.Wśród różnych form hazardu najczęściej wymienia się: grę w kasynie (np. ruletka czy poker), grę na automatach (np. jednoręki bandyta), obstawianie gier sportowych (np. wy...