Formacja pin bar jest sygnałem odwrócenia pokazującym, że pewien poziom lub punkt na rynku został odrzucony. Kiedy zapoznasz się już bliżej z tym setupem, to patrząc na jakikolwiek wykres jasno zobaczysz, jak wielką ma on siłę. Zobaczmy więc, czym jest ten sygnał oraz jak można go wykorzystać w zmiennych warunkach rynkowych.

Czym jest pin bar?

Sam w sobie jest świecą z długim górnym lub dolnym knotem oraz dużo mniejszym korpusem, możesz odnaleźć go na każdym czystym wykresie świecowym. Używamy wykresów świecowych, bo pokazują one ruch ceny w najbardziej jasny oraz najbardziej popularny wśród profesjonalistów sposób.

Charakterystyka formacji pin bar

Pin bar powinien mieć długi górny lub dolny knot... może być też nazywany ogonem albo cieniem... wszystkie określenia oznaczają to samo. To spiczasta część świecy, która faktycznie wygląda jak ogon i pokazuje odrzucenie lub fałszywe wybicie jakiegoś poziomu.

Obszar między otwarciem a zamknięciem pin bara jest nazywany korpusem. Zwykle jest biały albo jasny, gdy zamknięcie jest wyżej niż otwarcie, oraz czarny albo ciemny, gdy zamknięcie było niżej niż otwarcie.

Otwarcie i zamknięcie pin bara powinno być blisko siebie (a nawet równe), im są one bliżej, tym lepiej.

Otwarcie i zamknięcie pin bara powinno być w pobliżu jednego z końców pin bara, im bliżej do końca świecy, tym lepiej.

Cień lub ogon pin bara wystaje z korpusu, im jest dłuższy, tym lepiej.

Generalna zasada jest taka, że cień powinien stanowić 2/3 całego pina lub więcej, a reszta (korpus) 1/3 całkowitej długości świecy (lub mniej).

Koniec świecy przeciwległy do cienia jest czasem nazywany nosem.

Byczy pin bar

W byczym pin barze cień jest skierowany w dół, bo pokazuje odrzucenie niższej ceny lub poziomu wsparcia. Ten setup bardzo często oznacza wzrosty.

Niedźwiedzi pin bar

W tym przypadku cień jest skierowany w górę, bo pokazuje odrzucenie wyższej ceny lub poziomu oporu. Często prowadzi do spadków na rynku.

Przykłady pin barów na rynku

Oto dzienny wykres CADJPY, widzimy wiele mających potencjał pin barów, które byłyby dobrym sygnałem. Zauważ, że wszystkie cienie dobrze wyróżniają się z otoczenia, wskazując odrzucenie niższych cen. Wszystkie te piny mają jedną wspólną cechę, czy możesz zgadnąć jaką?

Jeśli zauważyłeś, że wszystkie są byczymi pin barami, to miałeś rację.

Na wykresie USDJPY widzimy idealną formację pin bar, która skutkowała dużym odwróceniem trendu. Czasami pin bar powstaje na ważnych poziomach zwrotu ceny i bardzo szybko zmienia trend, jak widzimy na wykresie niżej. Na wykresie obserwujemy coś, co wygląda jak litera V...

Oto przykład rynku w trendzie, który utworzył wiele zyskownych setupów pin bar. Na pokazanym wykresie dziennym GBPJPY widać, że pin bary zgodne z aktualnym trendem mogą być bardzo zyskowne. Zwróć uwagę na dwa pin bary po lewej stronie tego wykresu, które rozpoczęły trend wzrostowy, w trakcie jego trwania mieliśmy wiele dobrych okazji, by kupować na podstawie byczych pin barów zaznaczonych poniżej, które były całkowicie zgodne z trendem wzrostowym.

Jak wykorzystywać formację pin bar

Formacja ta jest formacją odwrócenia, dlatego mamy kilka różnych możliwości na rozegranie jej:

Zlecenie natychmiastowe – transakcja wchodzi na rynek od razu po ustawieniu. Byczy pin bar będzie wymagał zlecenia kupna, a niedźwiedzi – sprzedaży.

Stop Entry – oznacza, że ustawiasz transakcję na takim poziomie, na jakim chcesz wejść. Rynek może poruszać się w kierunku zlecenia buy stop albo iść w dół ku zleceniu sell stop. Ważne jest, by zlecenie sell stop znalazło się pod obecną ceną rynkową, wliczając spread, a buy stop musi być ponad obecną ceną rynkową, również wliczając spread. W przypadku byczego pin bara zwykle kupujemy na wyłamaniu maksimum pin bara i ustawiamy SL 1 pips poniżej minimum knota tej świecy. W przypadku niedźwiedziego setupu sprzedajemy na wyłamaniu minimum świecy i umieszczamy SL 1 pips powyżej jego knota.

Limit Entry – to wejście musi być umieszczone nad obecną ceną w przypadku sprzedaży oraz poniżej aktualnej ceny rynkowej w przypadku kupna. Podstawowa idea jest taka, że niektóre pin bary powodują cofnięcie w okolicach 50% cienia, więc najlepiej zagrać zleceniem limit. To umożliwia ustawienie wąskiego SL poniżej / powyżej maksimum / minimum pin bara, w rezultacie dając wysoki stosunek ryzyko:zysk.

By móc efektywnie wykorzystywać tę formację, musisz upewnić się, że jest poprawnie zbudowana (spójrz na charakterystykę pin bara na początku tego artykułu). Nie wszystkie pin bary mają taką samą siłę: trzeba grać tylko takie, które jasno spełniają warunki tej charakterystyki.

Następnie spróbuj wykorzystywać tylko takie pin bary, które mają jakiś dodatkowy czynnik konfluencji. Ogólnie można powiedzieć, że najlepsze są te będące w zgodzie z trendem dominującym na wykresie D1. Jednak często można spotkać wiele dobrych setupów pojawiających się w konsolidacji lub w pobliżu głównych punktów zwrotnych. Oto parę przykładów konfluencji (mogą wystąpić też inne czynniki): istotne poziomy S/R, 50% zniesienia Fibo lub średnie ruchome.

Pin bar na rynku w konsolidacji na ważnych punktach zwrotnych (zmiany trendu):

Na poniższym wykresie widzimy byczy pin bar, który powstał na EURUSD na ważnym poziomie oporu. To dobry sygnał, bo jego cień zdecydowanie przebił się przez poziom oporu i wskazywał silne odrzucenie albo fałszywe wybicie. Istniało duże prawdopodobieństwo, że po tym setupie cena pójdzie w dół. Zwróć uwagę na zaznaczone zlecenie limit sell entry na 50% cienia, następna świeca cofnęła się około połowy jego długości, a potem nastąpił znaczący spadek...

Pin bar zgodny z trendem oraz z innymi czynnikami konfluencji:

Na przykładowym wykresie niżej widzimy byczy pin bar, który powstał w trendzie spadkowym i na obszarze konfluencji. Konfluencja między dynamicznym oporem wyznaczanym przez 8 i 21 EMA, statycznym poziomem oporu na 1.3200 oraz trendem spadkowym sprawiła, że ten setup miał dużą wagę. Kiedy mamy dobrze zbudowany pin bar, tak jak ten na wykresie, który jest zgodny z obszarami konfluencji, to jest to sygnał o bardzo wysokim prawdopodobieństwie...

Inne nazwy pin barów, z którymi mogłeś się spotkać:

Istnieje wiele nazw na pin bary, które są używane w terminologii japońskich formacji świecowych. Choć wszystkie te nazwy odnoszą się do pinów, to jednak nazwy są trochę odmienne. Wszystkie wymienione formacje są klasyfikowane jako pin bary i mogą być wykorzystywane tak, jak pisałem w tym artykule:

- Byczy pin bar odwracający trend może być nazywany odwróconym młotem, spadającą gwiazdą lub nagrobkiem doji.

- Niedźwiedzi pin bar może być nazywany młotem lub ważką doji.

Podsumowanie

Formacja pin bar jest bardzo wartościowym narzędziem w arsenale tradera. Najlepsze sygnały powstają w konfluencji z poziomami S/R, w zgodzie z dominującym trendem lub innymi czynnikami. Szukaj pin barów zbudowanych tak, jak opisałem w tym tutorialu i nie graj na podstawie tych, co do których nie czujesz się pewnie.

Pin bary można wykorzystywać na wielu interwałach, ale najlepiej sprawdzają się na H1, H4 i D1, można systematycznie zarabiać tylko na podstawie tego jednego setupu.

Karina Socha

Tłumaczka artykułów Niala Fullera, interesuje się rynkami finansowymi z perspektywy antropologii filozoficznej.