Stare powiedzenie mówi: "Sukces rodzi się wtedy, gdy szansa spotka się z przygotowaniem". Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu zrozumiesz, jak zastosować to powiedzenie do sukcesu w tradingu oraz czemu warto być traderem przewidującym, a nie reagującym.

Jeżeli przyjrzymy się odnoszącym sukces traderom czy biznesmenom w różnych dziedzinach, to zobaczymy, że nie da się osiągnąć sukcesu przez bycie zbyt reaktywnym i działanie bez planu. Każda historia sukcesu w biznesie, tradingu, sporcie lub innym zawodzie zawsze jest oparta na planowaniu oraz przewidywaniu działań, które należy zrobić teraz, by osiągnąć cel w przyszłości.

Jako traderzy stajemy w obliczu nigdy nie mającego końca strumienia ciągle zmieniających się warunków panujących na rynku. Jedynym sposobem, by efektywnie handlować i zarabiać jest więc rozwinięcie umiejętności antycypacji transakcji o wysokim prawdopodobieństwie zysku, zanim jeszcze nadejdą, bo w przeciwnym wypadku będziemy zawsze działać reaktywnie i emocjonalnie.

Potrzebujemy planu, umiejętności antycypacji, a wreszcie pociągnięcia za spust, kiedy setup spełni przewidywane kryteria...

Rozplanuj rynek wcześniej

Pierwszym krokiem do antycypacji, w przeciwieństwie do emocjonalnego reagowania jest nauczenie się, jak rozplanować rynek na samym początku. Przez "rozplanowanie rynku" mam na myśli zrozumienie tego, co robi rynek, gdzie znajdują się ważne poziomy, jaki panuje trend itp. Musisz wpleść to działanie w swoją rutynę i zaczynać od niego każdy tydzień.

Kiedy już wiesz, co wcześniej robił rynek, znasz trend i kluczowe poziomy, na których powstał dany setup, to natychmiast wiesz, czy ma on sens w takim kontekście, w jakim się znajduje. Kiedy się tego nauczysz, to będziesz koncentrował się na istotnych poziomach i obszarach, na których może zdarzyć się coś ciekawego. Jeśli w tym obszarze zauważysz jakiś setup, to wtedy będziesz gotowy do działania bez wahania i strachu.

Popatrz na to w trochę inny sposób: nie musisz każdego dnia szukać na wykresie nowości, powinieneś tylko wiedzieć, jakie warunki panują na rynku i gdzie masz oczekiwać na sygnał. Przez słowo "sygnał" rozumiem sygnał price action lub cofnięcie się ceny do jakiegoś kluczowego poziomu i "ślepe wejście" na tym poziomie. Jeżeli przewidujesz pullback i zamierzasz wejść, kiedy cena wróci, to można to nazwać antycypacją i takie działanie jest w porządku. Pamiętaj: nie reaguj na to, co dzieje się na rynku w tym momencie, powinieneś raczej antycypować opierając się na historii rynku.

Na poniższym wykresie widzimy zaznaczone ważne poziomy horyzontalne oraz zidentyfikowany dominujący oraz aktualny trend. Zauważ, że gdy cena balansuje, to powinieneś dopasować istotne poziomy tak, by uwzględniły nowe punkty, może to być zrobione w weekend, przed rozpoczęciem nowego tygodnia handlowego...

Zidentyfikuj "gorące" obszary na rynku...

Ważną kwestią w antycypacji jest to, że powinieneś posiadać plan działania, który mówi, co masz zrobić, jeśli się wydarzy XYZ... to bardziej profesjonalny sposób niż "bieganie i strzelanie na oślep" bez żadnych logicznych i opartych na używanej metodzie przesłanek. Pamiętaj, że powinieneś handlować jak snajper, a nie jak operator karabinu maszynowego ;)

Warto podkreślić wartość wykonywania metodycznej, cotygodniowej i codziennej analizy rynku. Robienie tego, co pozwoli ci "dostroić się" do ogólnej struktury i dynamiki rynku oraz nauka antycypacji... to właśnie sposób handlu jak snajper lub jak krokodyl – wybierz ulubioną metaforę.

Kiedy zasiądziesz przed komputerem, by dokonać analizy, to powinieneś orientować się, gdzie szukać sygnałów i na których rynkach może się wydarzyć coś ciekawego... powinieneś antycypować sygnały w obszarach konfluencji i na poziomach opartych o wcześniej robioną analizę. Przykładowo, na poniższym wykresie złota widzimy poziom wsparcia na 1300.00 – 1310.00, bo wiemy, że cena wcześniej bardzo agresywnie odbiła się od tego poziomu. A więc ten poziom będzie ważnym obszarem konfluencji, który należy uważnie obserwować i wyczekiwać sygnału...

Wniosek

Na końcu tego artykułu chcę pokazać różnicę między antycypowaniem a reagowaniem na Forex.

Antycypacja i planowanie przyszłości jest zdolnością właściwą istotom ludzkim, a przynajmniej w takich sytuacjach, gdzie jest możliwe przewidywanie i planowanie. Mamy zdolność do rozumienia tego, co się stało, co się dzieje teraz oraz co się może wydarzyć jako konsekwencja wcześniejszych dwóch elementów. Inne zwierzęta po prostu nie mają tak zaaawansowanej zdolności poznawczej.

Reakcje to coś właściwego każdej istocie żywej. Każde zwierzę czy owad może reagować na środowisko. Jednak zwierzęta i owady posiadają instynkt czy reakcje, nad którymi nie muszą się wiele zastanawiać.

Teraz zatrzymaj się i spytaj samego siebie, czy chcesz handlować jak zwierzę czy owad reagujący na środowisko? Czy jednak wolisz robić to jak inteligentna istota ludzka? Jestem pewien, że wszyscy odpowiedzieli, że chcą tradować jak człowiek. Jednak nie jestem pewien, czy chociaż 90% z was tak robi.

Wielu zmagających się z porażkami traderów jest zajętych reagowaniem na rynek, choć powinni dać sobie czas, by zrobić sobie przerwę i pomyśleć, co robią, zastanowić się, jaka jest sytuacja na rynku, sporządzić plan i antycypować transakcje. To może brzmieć trochę surowo, ale wolę szczerość niż piękne słówka i zamierzam być teraz z tobą szczery. Jeśli tylko reagujesz na rynek bez żadnego planu i antycypacji, to po prostu handlujesz jak zwierzę, bo na pewno nie jak mający przewagę nad zwierzętami człowiek. Pamiętaj: profesjonaliści planują i antycypują transakcje, kontrolują swoje zachowanie, zamiast dawać się kontrolować przez rynek.

Rynek nie ZAWSZE będzie robił to, co chcesz lub co wydaje ci się, że może zrobić. Nie będzie zawsze poruszał się w strefach konfluencji, które zaznaczyłeś na wykresach... ale czasami tak będzie, a kiedy tak się stanie, powinieneś być gotowy i pewny - to jest kluczowa myśl tego artykułu.

Karina Socha

Tłumaczka artykułów Niala Fullera, interesuje się rynkami finansowymi z perspektywy antropologii filozoficznej.