Formacja inside bar może być bardzo silnym sygnałem price action, jeżeli zrozumiesz, jak ją właściwie wykorzystać. Niestety wielu traderów nie wie, jak to robić, w wyniku czego tracą systematycznie pieniądze i są coraz bardziej sfrustrowani.

Tak jak w przypadku każdego innego sygnału price action, istnieje kilka subtelności i umiejętność rozpoznawania "dobrych" inside barów od "złych" decyduje często o tym, czy zarobisz czy stracisz. Nie oznacza to, że każde wejście oparte na tej formacji będzie kończyło się sukcesem, jeśli będziesz umiał ją wykorzystać, ale warto wiedzieć, jak można na tym zarobić.

Opisane niżej trzy błędy są najbardziej kosztowne, często spotykam traderów, którzy je popełniają; warto o tym przeczytać, by wiedzieć, jak można ich uniknąć...

1. Niewykorzystywanie inside barów na wykresie dziennym

Prawdopodobnie czytałeś parę moich artykułów o handlu na interwale dziennym; jeśli nie, to powinieneś przeczytać. Wykres dzienny jest najsilniejszym i najważniejszym interwałem dla tradera handlującego metodą price action. Uczę i sam handluję w oparciu o sygnały price action pojawiające się na wykresach czterogodzinnych i godzinnych, jeśli sygnał pojawi się na tych interwałach, to zgadza się z moimi kryteriami wejścia.

Jednak istnieje jedna formacja, której używam WYŁĄCZNIE na wykresie dziennym – to inside bar. Poniżej znajdują się powody:

1) Inside bar na wykresie dziennym pokazuje okres konsolidacji na niższych interwałach oraz potencjalnie zbliżające się wybicie tej konsolidacji. Jest to ważniejsze na wykresie dziennym, bo "niweluje" ruchy w niższych zakresach i konsolidacje na wykresach 4H i 1H (lub niższych) i ukazuje je jako prostą formację inside bara. To eliminuje chaos, chęć nadmiernego analizowania i zgadywania, a to są generalnie przyczyny over-tradingu na niższych interwałach. Pamiętaj, że na rynku gdzie występuje konsolidacja najtrudniej handlować, więc to, że pojedynczy inside bar symbolizuje na wykresie 1D okresy konsolidacji na 4H czy 1H, w dłuższej perspektywie pomoże ci zaoszczędzić pieniądze i nerwy.

2) Na wykresach niższych niż dzienny występuje duża ilość inside barów, a co za tym idzie, wiele fałszywych wybić. Trudno w takich przypadkach handlować na niższych wykresach, bo widać na nich dużo nieważnych inside barów, które nie są warte poświęcania im czasu oraz pieniędzy.

Jeśli popatrzysz na dwa wykresy poniżej, to zobaczysz siłę wykresu dziennego i zrozumiesz, czemu handluję używając inside barów wyłącznie na 1D. Zwróć uwagę, że krótkie ruchy w górę i w dół na 1H są symbolizowane przez jedną formację inside bara na 1D, która lepiej działa jako sygnał sprzedaży w tym przykładzie. Zauważ też, że wiele inside barów z 1H jest fałszywych; trudno handlować na podstawie wszystkich sygnałów z tego interwału...

2. Niegranie inside barów zgodnie z panującym trendem

Wolę używać inside barów zgodnych z trendem, powstających na wykresach dziennych (jak pisałem wyżej). Próba grania na podstawie tego sygnału przeciwko trendowi widocznemu na 1D jest bardzo trudna, zwłaszcza jeśli jesteś osobą początkującą. Można to robić, ale nie powinieneś próbować, zanim nie będziesz miał udanych transakcji na podstawie inside bara ZGODNEGO z trendem widocznym na wykresie dziennym i używając do tego poziomów wsparcia i oporu.

Inside bary wykorzystuje się dobrze jako znak kontynuacji trendu na wykresie dziennym, można grać nimi na wybicie i mogą dostarczyć bardzo dobrego potencjalnego stosunku ryzyka do zysku, by wejść w rynek, na którym widać wyraźny trend; mogą też oznaczać kontynuację ruchu po krótkiej przerwie lub konsolidacji.

3. Używanie zbyt wąskiego stop lossa

Usytuowanie stop lossa zaraz powyżej lub poniżej większej świecy formacji inside bara czasami może być błędem. Kiedy ustawiasz stop loss, nie możesz robić tego na podstawie chciwości; oznacza to, że nie powinieneś ustawiać go zbyt blisko miejsca wejścia w rynek wyłącznie dlatego, że chcesz zwiększyć wielkość pozycji. Musisz ustawiać go rozsądnie, tam gdzie jest największa szansa, że nie zostanie naruszony przez zwykłe codzienne ruchy ceny.

Sugeruję sprawdzić korelację par, na których handlujesz, oraz upewnić się, że stop loss leży poza krótkoterminowymi lub najbliższymi poziomami wsparcia i oporu. To może oznaczać, że trzeba zmniejszyć wielkość pozycji, by ustawić stop loss dalej (aby utrzymać odpowiedni stosunek ryzyka do zysku), ale jeśli może przynieść ci to zysk, to powinieneś mieć to na uwadze.

Jak to opisywałem w artykule "Jak handlować z małym kontem", nie możesz być tak bardzo skoncentrowany na zarabianiu, by zapominać o prawidłowych nawykach związanych z tradingiem (tak jak właściwe umieszczenie stop lossa). Dobre nawyki pomogą ci odnieść długoterminowy sukces, podczas gdy koncentrowanie się na zyskach może spowodować, że nie będziesz przykładać wagi do właściwego tradingu, co pewnie skończy się stratą.

Karina Socha

Tłumaczka artykułów Niala Fullera, interesuje się rynkami finansowymi z perspektywy antropologii filozoficznej.