Proponuję kilka rozróżnień, w tym m. in. pojęcie fałszywego wybicia (false break), by lepiej zrozumieć ćwiczenie nr 3.

Wyświetleń: PODOBA: NIE PODOBA: KOMENTARZE:

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.