EURUSD


Z perspektywy wykresu miesięcznego w dalszym ciągu głównym faktem technicznym pozostaje wyłamanie z długoterminowej konsolidacji. Silnie popytowy charakter świecy wybijającej wskazuje na przewagę popytu i do czasu zejścia ceny poniżej 1.1440 za główny wariant należy uznać kontynuację impulsu. Za najbliższy horyzontalny poziom oporu można uznać granicę w okolicach 1.2060 i w przypadku testu w/w bariery wynik starcia powinien określić układ sił w dłuższym terminie.

Wykres tygodniowy informuje o odpowiedzi popytu na spadkową świecę pin bar. Obie przeciwstawne formacje pozostają aktualne, co sygnalizuje niezdecydowanie rynku. Za sygnał kontynuacji impulsu uznamy dopiero wyłamanie (w cenach zamknięcia) spadkowej formacji pin bar. Do tego czasu bardziej prawdopodobne wydaje się balansowanie ceny, którego strukturę łatwiej będzie diagnozować z wykorzystaniem niższych interwałów.

Pierwsza grafika wykresu dziennego nawiązuje do próby określenia zakresu krótkoterminowej konsolidacji, którą podjęliśmy tydzień temu. Pięć nowych świec to pięć dodatkowych informacji, proponuję więc aktualizację wykresu. Kolejne dwie grafiki przestawiają hipotetyczną strukturę balansowania ceny: okolice 1.1850 - opór, wsparcie 1.1640, poziom równowagi ok. 1.1730. Ruch z zeszłego tygodnia należał do popytu poprzez dwie formacje pin bar wyprowadzone w okolicę 1.1730. Do czasu negacji zwyżkowych świec pin bar popyt stoi przed szansą wybicia aktualnego szczytu trendu (1.1915). Zejście ceny poniżej 1.1730 uznamy za krótkoterminowy sygnał sprzedaży i zapowiedź ataku na najbliższy poziom wsparcia 1.1640.

GBPUSD

Interwał miesięczny wskazuje, iż obecny ruch spadkowy można interpretować jako korektę impulsu i do czasu powrotu poniżej 1.2810 za główny wariant należy uznać kontynuację ruchu w kierunku 1.3450.

Wykres tygodniowy daje nieco inny obraz rynku. Podaż formacją pin bar określiła aktualny poziom oporu 1.3250, natomiast popyt może uznać barierę 1.2860 za istotne wsparcie. Do czasu wyjścia powyżej w/w granice obowiązuje balansowanie ceny.

Proponuję dwa ujęcia wykresu dziennego. Pierwszy uwzględnia poziomy po-brexitowej konsolidacji (maksymalnie szeroki obraz interwału dziennego). W tym kontekście aktualny opór to bariera 1.3250, wsparcie – ok. 1.2870, a cena od dłuższego czasu balansuje wokół 1.3050. Do czasu powrotu powyżej 1.3050 przewaga w rękach podaży.

Gdy poziomy odniesienia zbudujemy w oparciu o kilkadziesiąt ostatnich świec, uzyskamy nieco inny obraz rynku. Wówczas aktualna konsolidacja to balansowanie pomiędzy: 1.3100 (opór), 1.2970 (poziom równowagi), 1.2770 – główne wsparcie. Z tej perspektywy popyt dysponuje niewielką przewagą do czasu utrzymania ceny powyżej 1.2970. Odmienność obrazu rynku na tym samym interwale nie jest sprzecznością. Wynika z decyzji, jaką jest określenie zakresu historii rynku poddanego analizie.

USDJPY

Wykres miesięczny informuje o przewadze podaży w długotrwałej walce o poziom S/R w okolicach 111.00. Do czasu powrotu powyżej 111.00 za główny wariant zachowania ceny należy uznać ruch w kierunku 101.50.

Interwał tygodniowy informuje o skuteczności formacji pin bar negującej powrót powyżej 111,60. Cena jednak dotarła do lokalnej bariery w okolicach 109.00. Wynik starcia o w/w poziom uznam za prognozę zachowania ceny w średnim terminie (wybicie z konsolidacji lub jej podtrzymanie).

Wykres dzienny informuje, że próba zatrzymania spadków w okolicach 110.30 nie odniosła skutku (proponuję więc uproszczenie obrazu konsolidacji i usunięcie poziomu 110.30). Cena testuje dolną granicę konsolidacji. Czekamy więc na reakcję ceny, by mieć podstawy do zajęcia pozycji.

USDCHF

Wykres tygodniowy informuje o dwóch faktach. Pierwszy to negacja wyłamania istotnego poziomu S/R - 0.9550 (false break), co należy uznać za atut popytu. Fakt drugi to silny podażowy charakter ostatniej świecy (objęcie bessy). Zgodność tego sygnału z kilkumiesięcznym sentymentem motywuje do wprowadzenia dodatkowego horyzontalnego poziomu odniesienia w okolicach 0.9750. Do czasu powrotu powyżej 0.9750 liczymy się z ponownym testowanie granicy 0.9550 i możliwością kontynuacji impulsu spadkowego w kierunku 0.9170.

Wykres dzienny (z wykorzystaniem szerokiej perspektywy porównawczej) informuje o ponownym sprowadzeniu ceny poniżej 0.9690  (false break). Popyt w dalszym ciągu może liczyć na granicę 0.9550, lecz do czasu powrotu powyżej 0.9690, inicjatywa ponownie należy do podaży. Ograniczając zakres badanego rynku do  kilkudziesięciu świec, uzyskujemy nieco inny obraz balansowania. W tym przypadku aktualnym oporem jest bariera 0.9750, za poziom równowagi należy uznać granicę  0.9640, a popyt za główny atut możne uznać granicę 0.9550. W przypadku wybicia granicy 0.9550 nie widać istotnych wsparć aż do 0.9170, obrona poziomu 0.9550 podtrzyma balansujący charakter rynku.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.