EURUSD

Wykres miesięczny ujawnia, że silny impuls wzrostowy po wyłamaniu bariery 1.1440 dotarł do istotnej horyzontalnej strefy oporu w okolicach 1.2060. Zawieszamy ocenę świecy z września do zakończenia miesiąca, natomiast możemy odnotować próbę reakcji sprzedających na barierę oporu, lecz wynik sporu pozostaje kwestią otwartą. W przypadku wyłamania oporu wykres nie ujawnia istotnych stref oporu aż do okolic 1.2600.

Wykres tygodniowy.
Kilka ostatnich świec można rozumieć jako walkę:
a) o wyłamanie/utrzymanie oporu w rejonie 1.2060,
b) o utrzymanie/wyłamanie lokalnego wsparcia w okolicach 1.1870.
Wynik bieżącej sesji należy uznać za lekki sukces popytu (obrona wsparcia) i pomimo, iż aktualna świeca nie jest formacją price action, to do czasu wyłamania granicy 1.1870 obowiązuje kontynuacja impulsu.

Wykres dzienny oferuje autonomiczny obraz rynku. Za aktualny opór w dalszym ciągu możemy uznać barierę w rejonie 1.1980. Zwróćmy uwagę, że spadkowy ruch w środku tygodnia wyszedł od tego poziomu. W czwartek popyt potwierdził obowiązywanie aktualnej bariery wsparcia 1.1850 formacją pin bar i pomimo ponawianej aktywności podaży w rejonie 1.1980 do czasu wyłamania formacji pin bar obowiązuje kontynuacja impulsu wzrostowego.


Podsumowanie: pomimo pewnej aktywności podaży w okolicach horyzontalnego oporu, do czasu wyłamania bariery 1.1870/1.1850 za wariant podstawowy należy uznać kontynuację impulsu wzrostowego.

 

GBPUSD

Wykres miesięczny informuje o silnym ruchu po obronie horyzontalnej bariery w okolicach 1.2800 („testy” wsparcia trwały kilka miesięcy!). Impet wzrostowy jest silny, cena dotarła do pierwszej potencjalnej bariery oporu w rejonie 1.3450 i nie wykazuje reakcji. Możemy więc uznać, że dłuższe utrzymanie ceny powyżej 1.3450 powinno doprowadzić do kontynuacji wzrostów. Z perspektywy tego interwału trudno wskazać kolejny horyzontalny poziom odniesienia poza wieloletnim wsparciem – ok. 1.4200, wyłamanym po referendum w sprawie Brexitu.

Wykres tygodniowy potwierdza siłę impulsu wzrostowego po utrzymaniu wsparcia w okolicach 1.2860. Podaż podjęła walkę w rejonie poprzednich szczytów - okolice 1.3250, lecz poniosła porażkę. Stosując zasadę zmiany biegunów (ZZB) uznajemy 1.3250 za wsparcie w przypadku wystąpienia silniejszej korekty. Cena w „końcu” zaatakowała po-brexitowe okno bessy nie wykazując reakcji na dolną granicę okna – 1.3450. Uznajemy więc dolną granicę okna – 1.3450 za najbliższe wsparcie (ZZB). Jeżeli korekta nie wystąpi, układ sił określi reakcja ceny na górną granicę okna bessy – ok. 1.3670. Jeżeli cena utknie w „oknie”, nie można wykluczyć krótkoterminowej konsolidacji.

Wykres dzienny pokazuje potyczkę o poziom 1.3250. Silna świeca przenikania (z 13 września) negująca wyłamanie oporu została „pożarta” przez objęcie hossy w czasie kolejnej sesji. Popyt osiągnął znaczącą przewagę, którą łatwiej diagnozować na wyższych interwałach.


Podsumowanie: kupujący dominują po wyłamaniu bariery 1.3250. Za najbliższe wsparcie można uznać dolne ograniczenie okna bessy – 1.3450, kolejne to 1.3250. W przypadku braku korekty, układ sił powinniśmy rozpoznać po reakcji ceny na górne ograniczenie okna bessy – ok. 1.3670.

USDJPY

Popyt w dalszym ciągu podejmuje wysiłek powrotu powyżej 111.00, lecz wstrzymuję ocenę aktualnie tworzonej świecy do końca września. Stabilny (potwierdzony) powrót powyżej 111.00 zmieni układ techniczny rynku z pro-spadkowego na wzrostowy. To, że spór jest ważny, wskazuje budowa kilku ostatnich świec. Czy na jakimś innym wykresie widzieliście Państwo takie nagromadzenie przeciwstawnych pinów? A mówimy o wykresie miesięcznym! Potwierdza to kluczowy charakter sporu, który pomimo silnej akcji popytu nie może być jeszcze uznany za rozstrzygnięty.

Wykres tygodniowy daje dwuznaczny obraz rynku. Z jednej strony – spory sukces popytu, który zanegował wyłamanie granicy w okolicach 109.00 (false break), lecz z drugiej – cena w dalszym ciągu pozostaje poniżej kluczowego poziomu równowagi – 111.60. Popyt stoi przed zadaniem potwierdzania inicjatywy poprzez wyłamanie poziomu równowagi.

Wykres dzienny
Niedzielna luka (okno hossy) okazała się istotnym punktem zwrotnym. Za potwierdzenie siły okna należało uznać powrót powyżej 109.10, a następnie skuteczny atak na okno bessy z zeszłego tygodnia. Tę okienną potyczkę starałem się przedstawić w nagraniu z 13 września: Kilka uwag o oknach hossy/bessy na rynku USDJPY oraz USDCHF.

Podsumowanie: trwa spór o horyzontalną barierę 111.00/111.60. Aktualny ruch należy do kupujących, którzy zanegowali wyłamanie bariery 109.00/109.10. Warunkiem potwierdzenia inicjatywy musi być wyłamanie bariery 111.00/111.60.

USDCHF

Wykres miesięczny ukazuje walkę o utrzymanie bariery 0.9550. Spór się ciągnie trzeci miesiąc, a mimo to nie możemy uznać go za rozstrzygnięty – cena znajduje się nieomal dokładnie na linii demarkacyjnej.

Wykres tygodniowy daje niejednoznaczny obraz rynku. Z jednej strony popyt broni nowo ukształtowany poziom S/R w okolicach 0.9440, a z drugiej ostatnia świeca ma spory spadkowy pin i nie może być uznana za sygnał kupna. Pozostaje uznać, że żadna ze stron nie osiągnęła czytelnej przewagi.

Wykres dzienny pokazuje (analogicznie do USDJPY) spory ruch popytu po zawiązaniu wzrostowej luki otwarcia (okna hossy). Także w tym wypadku zainteresowanych odsyłam do nagrania z 13 września, wspomnianego już wcześniej. Popyt wyprowadził impuls wzrostowy wynikający z okna i tym samym potwierdził strefę wsparcia – 0.9440. Może nieco dziwić, lecz aktualnym sygnałem price action jest spadkowa świeca pin bar. Warunkiem kontynuacji wzrostów jest więc wyłamanie świecy, a do tego czasu sytuacja pozostaje niejasna.


Podsumowanie: USDCHF pozostaje w uporczywej konsolidacji, gdzie obie strony na przemian bądź uzyskują przewagę, bądź ją tracą. Poważniejszą zmianą na rynku może być wyłamanie jednej z barier: 0.9440 lub 0.9750. Do tego czasu nadzwyczajnie zmienny charakter rynku utrudnia inwestowanie.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.