Stan rynku 03.03.2017, godz. 7.00.

Na rynek GBPAUD będę patrzeć z perspektywy dwóch interwałów: dziennego (by określić aktualną sytuację techniczną), oraz miesięcznego (by zobrazować spór z maksymalnie szerokiej perspektywy).  

Wykres 1

Wykres 2

Interwał dzienny informuje o średnioterminowej konsolidacji w 1000-pipsowym (!) zakresie 1.7100 – 1.6100, z zauważalnymi wewnętrznymi poziomami częstej reakcji ceny: 1.6770 oraz 1.6400. Na początku stycznia podaż zanegowała pokonanie bariery 1.7100 (pin bar z 2 stycznia) i osiągnęła przewagę doprowadzając do testu dolnego ograniczenia konsolidacji. W dniu wczorajszym popyt podjął próbę powrotu na rynek wyprowadzając świece sygnalną – objęcie hossy. Ponieważ wczorajsza świeca posiada bardzo dobrą lokację, uznaję ją  za kontrariański sygnał kupna w ramach konsolidacji. Do czasu jej negacji, wariantem podstawowym jest test granicy 1.6400 i być może kontynuacja impulsu. Natomiast ewentualna negacja sygnału i wyłamanie wsparcia 16100 może oznaczać dominację niedźwiedzi i kontynuację trendu spadkowego.

Wykres 3      

Wykres 4

Interwał miesięczny oferuje dystans wobec krótkoterminowych dylematów. Proponuję kilka uwag: 

  1. Przez dłuższy czas  karty na tym rynku rozdawała podaż kolejno wyłamując istotne bariery np.  1.9000,  1.7800.
  2. Kilka ostatnich miesięcy można rozumieć jako spór o górną granicę konsolidacji z lat  2011-2013. Wyłamanie tej bariery pod koniec 2013 roku zapoczątkowało ogromy impuls wzrostowy.
  3. W tym momencie wynik sporu o 1.6150 nie można uznać za rozstrzygnięty.

 

Wykres 5

Wracam do wykresu dziennego, by rozpisać podstawowe antycypacje na następne kilka/kilkanaście sesji. Zakładam, że wykres nie wymaga komentarza, a może pomóc w budowie  planu tradingu w średnim terminie.    

Podsumowanie

Wykres dzienny wskazuje na sygnał kupna w dolnym ograniczeniu średnioterminowej konsolidacji. Biorąc pod uwagę sytuację na interwale miesięcznym (który  potwierdza znaczenie sporu o strefę 1.6150/1.6100), można uznać, iż „los” kontrariańskiej formacji powinien określić układ sił  w średnim terminie.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.