Stan rynku 09.05.2017, godz. 7.00.

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Wykres miesięczny wskazuje na dwa fakty określające aktualną sytuację techniczną:

  1. obronę (walka trwała 5 miesięcy!) horyzontalnego poziomu wsparcia w okolicach 1.6200,
  2. dynamiczny impuls wzrostowy dotarł i zaatakował istotną strefę oporu 1.7300 -1.7800.

Zakładam, że wynik starcia (w tym momencie w grze jest górna granica strefy), powinien określić dalsze zachowanie ceny. W przypadku ataku podaży, liczę się nie tylko z testem poziomu 1.7300 (dolne ograniczenie strefy), lecz z możliwością kontynuacji ruchu w kierunku głównego wsparcia – 1.6200 (antycypacja niedźwiedzia). Natomiast wyłamanie górnej granicy strefy otworzy drogę do lokalnego oporu – 1.8700 lub/i – głównej horyzontalnej bariery 2.0280 (wariant byczy).

Podane liczby nie są nieporozumieniem, lecz wynikają z ogromnej rynkowej przestrzeni powyżej poziomu 1.7800. Widzimy więc, że stawka w sporze, który prawdopodobnie rozegra się w najbliższych tygodniach (jeżeli nie miesiącach!), jest znaczna. Warto odpowiednio przygotować zagrania w przypadku wystąpienia sygnałów price action.

Wykres 4

Wykres 5

Wykres tygodniowy potwierdza ustalenia. Przewaga byków od obrony wsparcia (ok. 1.6000) przyjęła formę dominacji, lecz cena zbliża się do istotnej bariery (w przypadku tego interwału – ok. 1.7700). Brak sygnałów słabości impulsu.

Układ przestrzenny rynku nieco odbiega od wykresu miesięcznego. Wynika to z faktu, że każdy interwał oferuje autonomiczne i czasem różniące się obrazy rynku. W tym wypadku jednak kluczowa wydaje się zgodność w ocenie siły impulsu oraz dotarcie ceny w strefę decyzji.

Wykres 6

Wykres 7

Wykres dzienny potwierdza i doprecyzowuje powyższe ustalenia.

Wnioski

Byki po cierpliwej obronie wsparcia (1.6000 - weekly, 1.6200 - monthly), wróciły do gry i zbliżyły cenę do strefy 1.7700 – 1.7800, gdzie stawka w grze wydaje się ogromna. Nie zakładając z góry wyniku, przygotujmy się do zagrania z siłą, która osiągnie przewagę. Aktualny układ faworyzuje byki, lecz siła strefy oporu nakazuje ostrożność i brak dogmatyzmu. 

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.