Stan rynku 11.01.2018, ok. godz. 7.30

Interwał miesięczny informuje o inicjatywie popytu (objęcie hossy z listopada, pin bar w grudniu 2018) w ramach szerokiej strefy balansowania 1.1440-1.2060. Cena dotarła w okolice kluczowego oporu – 1.2060. Wynik starcia powinien określić układ sił w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Wykres tygodniowy informuje o próbie zawiązania ruchu spadkowego z wykorzystaniem horyzontalnej bariery w okolicach 1.2030. Aktualny ruch podaży można rozumieć jako konsekwencję niewielkiej spadkowej świecy pin bar z zeszłego tygodnia. Jeżeli pin bar utrzyma cenę, za wariant podstawowy należy uznać ponowne testowanie strefy równowagi w okolicach 1.1850, natomiast warunkiem kontynuacji wzrostów w aktualnej sytuacji technicznej jest wyłamanie w/w świecy.

Wykres dzienny (po aktualizacji głównego poziomu oporu) informuje o podażowym sygnale – świecy pin bar z 10 stycznia. Do czasu negacji świecy wariantem podstawowym jest ruch w kierunku linii równowagi aktualnej konsolidacji - 1.1850.

Podsumowanie: EURUSD od kilku miesięcy funkcjonuje w ramach konsolidacji związanej z horyzontalnym oporem 1.2060 (wykres miesięczny). Cena dotarła w rejon oporu i podaż próbuje kontratakować (pin bar z zeszłego tygodnia – wykres tygodniowy oraz pin bar z 10-go stycznia – wykres dzienny). Do czasu negacji korekcyjnych sygnałów za główny wariant zachowania ceny należy uznać test poziomu równowagi w okolicach 1.1850.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.