Stan rynku  28.02.2017, godz. 7.55.

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Podtrzymuję główne ramy analizy z 17 lutego  „EURUSD – długoterminowa konsolidacja obowiązuje. Ostatni ruch należy do popytu”, choć jestem zmuszony do przesunięcia akcentów. 

A więc faktycznie długoterminowa  konsolidacja dalej trwa, lecz  stroną która jest w „narożniku”, stroną  która musi „wyłożyć karty na stół”,  jest popyt. Bez obrony granicy 1.0515 poprzez wyprowadzenie ceny powyżej 1.0680 (warunek 1 z interwału dziennego), trudno mówić o obecności byków na tym rynku. Z perspektywy wykresu tygodniowego tą granicę możemy umiejscowić w okolicach 1.0830 – 1.0840.

Podsumowując:  

o obronie formacji fałszywego wybicia z konsolidacji, można będzie mówić w pierwszej kolejności po powrocie powyżej 1.0680, a następnie sforsowaniu bariery 1.0830/1.0840. Do tego czasu to podaż stoi przed szansą wyłamania 1.0515 i kontynuacji spadków w niepoddającą się precyzyjnemu określeniu przestrzeń. 

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.