Stan rynku 08.05.2017, godz. 11.10.

Wykres 1

Wykres 2

Interwał miesięczny informuje o dwóch faktach:

  1. długoterminowej konsolidacji w przybliżonym zakresie 1.0570 - 1.1440, oraz
  2. inicjatywie kupujących po zanegowaniu wybicia z konsolidacji dołem (false break).

Do czasu ewentualnego wyłamania kwietniowej świecy (potwierdzającą obronę wsparcia), zakładam możliwość ataku na górną granicę konsolidacji – 1.1440.

Rynek pary głównej poprzez ponad dwuletnie balansowanie w strefie 1.0570 – 1.1440 wykształcił istotne poziomy pośrednie, które prościej diagnozować posługując się niższymi interwałami.

Wykres 3

Wykres 4

Interwał tygodniowy wskazuje na przewagę popytu po wyłamaniu (okno hossy =niebieski prostokąt) istotnej bariery 1.0840. Do czasu ewentualnego powrotu poniżej 1.0840, obowiązuje więc kontynuacja impulsu. Pierwszą zauważalną barierą na tym interwale zdaje się być granica w okolicach 1.1110.   

Wykres 5

Na wykresie dziennym widzimy (08.05.2017, godz. 11.10) reakcję podaży, która zamknęła niewielką wzrostową lukę z niedzieli wieczór i doprowadziła do zauważalnego spadku od aktualnego szczytu impulsu (ok 70 pipsów). Pojawia się więc pytanie czy reakcja podaży ma horyzontalne odniesienie nawiązujące do historii konsolidacji? Próbę odpowiedzi przedstawiam na kolejnym wykresie.

Wykres 6

Spoglądając na wykres po niewielkiej modyfikacji (przedłużeniu poziomu 1.1000), można uznać, że aktualna reakcja sprzedających ma pewne horyzontalne odniesienie. Nie zmienia to jednak ogólnego charakteru rynku z aktualnym sygnałem kupna na interwale miesięcznym i tygodniowym. Można więc założyć, że do czasu ponownego sprowadzenia kursu poniżej 1.0840 (w cenach zamknięcia), to popyt dysponuje większą ilością technicznych argumentów.

Podsumowanie

Pomimo zauważalnej reakcji podaży nawiązującej do lokalnej bariery w okolicach 1.1000 (interwał dzienny) dopiero zejście poniżej 1.0840 zmieni techniczny obraz rynku. Do tego czasu obowiązuje sygnał kupna (weekly, monthly) w ramach uciążliwej, ponad dwuletniej konsolidacji z „teoretycznym” zasięgiem w okolice 1.1110 (weekly), oraz 1.1440 (monthly).

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.