Stan rynku 27.12.2017, ok. godz. 6.00


Interwał miesięczny informuje o inicjatywie popytu (objęcie hossy z listopada) w ramach szerokiej strefy balansowania 1.1440-1.2060. Za warunek kontynuacji średnioterminowego trendu wzrostowego należy uznać wyłamanie bariery 1.2060. Do tego czasu obowiązuje konsolidacja.

Wykres tygodniowy informuje o testowaniu strefy równowagi (ok. 1.1850) w średnioterminowej konsolidacji 1.1680 – 1.2030. Wynik sporu powinien określić układ sił, tzn. wyłamanie linii równowagi powinno otworzyć drogę do ponownego testu szczytów impulsu, natomiast ponowienie reakcji podaży w/w strefie uznamy za zapowiedź testowania najbliższego wsparcia w okolicach 1.1680.

Wykres dzienny informuje o inicjatywie popytu w konsolidacji po obronie strefy 1.1690-1.1730. Cena testuje opór naznaczony spadkową luką otwarcia z 04.12 br. Wynik starcia powinien mieć kluczowe znaczenie w określeniu średnioterminowego układu sił. O większych problemach kupujących będzie można myśleć dopiero w przypadku wyłamania formacji pin bar z 2 grudnia br. Do tego czasu za wariant podstawowy należy uznać kontynuację impulsu wzrostowego.

Interwał h4 potwierdza – inicjatywa popytu w konsolidacji jest faktem, lecz dla ugruntowania przewagi konieczne jest zamknięcie spadkowej luki z 4 grudnia br.

Podsumowanie: EURUSD od kilku miesięcy funkcjonuje w ramach konsolidacji związanej z horyzontalnym oporem 1.2060 (wykres miesięczny). Za potwierdzenie wariantu kontynuacji uznam zamknięcie spadkowej luki z 4 grudnia (wykres dzienny, h4), czyli pokonanie bariery ok. 1.1900 (w cenach zamknięcia). Rozważając wariant korekcyjny należy uznać, iż warunkiem koniecznym jest sprowadzenie ceny poniżej 1.1850-1.18350.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.