Stan rynku 17.02.2017, godz. 7.15.

Wykres 1

Do zakończenia tygodnia handlowego pozostało kilkanaście godzin, lecz jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana sentymentu, to obecnie tworzona świeca potwierdzi  wsparcie  w okolicach 1.0515 jako dolne ograniczenie długoterminowego ruchu bocznego 1.0515 – 1.1470.

Wykres 2

Z perspektywy wykresu tygodniowego anatomia aktualnego rozkładu sił wydaje się  następująca:

  1. wsparcie 1.0515, 
  2. opór – 1.0835,
  3. długoterminowa konsolidacja,
  4. aktualny impuls po stronie popytu, tj.  potwierdzenie formacji fałszywego wybicia przez aktualnie tworzoną świecę (chyba, że końcówka tygodnia przyniesie załamanie ceny).  

Wnioski.

Do czasu negacji obecnej świecy wariantem podstawowym jest  ponowny  atak na barierę w okolicach  1.0835. W przypadku wybicia górą,  nie widać wewnętrznych poziomów oporu aż do 1.1110. Ponowne zwycięstwo podaży w walce o strefę 1.0835  podtrzyma balansowanie ceny.

Wykres 3

Wykres 4

Interwał dzienny potwierdza, lecz nieco  modyfikuje obraz balansującego rynku.  Mam na myśli konieczność wprowadzenia  poziomu równowagi w okolicach 1.0680.  Wynik spór o powyższą barierę uznaję więc za swoisty wskaźnik  aktualnego rozkładu sił.

Podsumowanie.

Z uwagi na negację wybicia poniżej 1.0515 w dalszym ciągu układ techniczny EURUSD  opisuję w kategoriach ruchu bocznego, gdzie za  kluczowe wsparcie należy  uznać barierę 1.0515, a oprócz głównego poziomu oporu (1.1470), istotnym barierami są dodatkowo:  1.0835  oraz 1.1110.

Obecnie inicjatywa należy do popytu (formacja pin bar na wykresie dziennym z 15 lutego + negacja wybicia poniżej 1.0515 na wykresie tygodniowym). Wyłamanie poziomu równowagi 1.0670 uznam za zapowiedź ponowienia ataku na kluczowy poziom 1.0840.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.