Stan rynku 10.03.2017, godz. 8.08.

Wykres 1

Wykres 2

Już pierwsze spojrzenie na wykres miesięczny wskazuje, że sytuacja nie jest jednoznaczna. Z jednej strony (po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE), cena sforsowała „magiczną” barierę 0.8000 i zbudowała falę na ponad 1200 pipsów i trudno nie uwzględniać tego faktu w ocenie długoterminowej sytuacji rynkowej. Zwróćmy jednak uwagę, że od kilku miesięcy odnotowujemy próby powrotu podaży. Spróbujmy wymienić aktualne argumenty sprzedających:

  1. Reakcja ceny w okolicach 0.9300 = ukonstytuowanie (przy wykorzystaniu szczytów z 2009 roku) horyzontalnego poziomu oporu,
  2. Wyłamanie (listopad 2016) horyzontalnej bariery w okolicach 0.8740, oraz ponowna reakcja ceny na w/w strefę (pin bar ze stycznia br.).

Zestawienie argumentów obu stron oraz ponowne podejście ceny w okolice 0.8740 skłania do poglądu, iż wynik starcia o w/w granicę powinien określić układ sił w średnim terminie.

Wykres 3

Wykres 4

Wykres tygodniowy potwierdza, że cena dotarła do istotnej bariery, a obraz rynku nie jest jednoznaczny. Odnotujmy, że na tym interwale, poza aktualne testowaną strefą, za poziom oporu możemy uznać poziom w okolicach 0.9150, natomiast najbliższy poziom wsparcia sytuujemy w okolicach 0.8400. Określa to hipotetyczne ramy balansowania ceny w następnych tygodniach. Wnioski dokładnie takie, jak powyżej.

Wykres 5

Wykres 6

Wykres dzienny potwierdza i doprecyzowuje obraz rynku. Obowiązuje konsolidacja w zakresie 0.8840 – 0.8410 z wewnętrznymi poziomami 0.8710 oraz 0.8570.

Wnioski końcowe

Po reakcji podaży w okolicach 0.9300 (interwał miesięczny) rynek EURGBP przestał był jednoznacznie wzrostowy. Cena testuje istotny poziom i wynik sporu uznam za istotny prognostyk dalszego zachowania ceny. W chwili obecnej brak sygnałów price action do zajęcia pozycji.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.