Stan rynku 29.03.2017, godz. 14.40.

Dla porównania proponuję zapoznanie się z analizą z 10 marca: EURGBP, czyli testowanie istotnej bariery 0.8710 – 0.8740

Wykres 1

Wykres miesięczny

 

Aktualną sytuację techniczną daje się pojąć jako przeciąganie liny w strefie 0.8740. W dalszym ciągu obowiązuje więc spadkowa świeca pin bar ze stycznia br. negująca powrót powyżej 0.8740. Jeżeli popyt nie będzie wstanie wrócić powyżej w/w poziomu, liczymy się z ruchem nawet w kierunku 0.8100.

Wykres 3

Wykres tygodniowy potwierdza, że cena dotarła do istotnej bariery i popyt od kilku tygodni bezskutecznie podejmuje próby sforsowania granicy 0.7830 Zakładając kontynuację impulsu spadkowego (do czasu powrotu powyżej 0.8730) najbliższy poziom wsparcia sytuujemy w okolicach 0.8400.

Wykres 4

Wykres 5

Wykres dzienny.

Strony od wielu sesji boksują się w rejonie oporu (w przypadku tego interwału stawiamy na okolice 0.8710) i w tym momencie zarysowuje się przewaga podaży. Dla jej potwierdzenia konieczny jest jednak skuteczny atak na strefę równowagi w okolicach 0.8580.

Wnioski końcowe

Cena testuje strefę 0.8740-0.8710, której techniczne znaczenie potwierdzają trzy poddane analizie interwały. Obecnie zarysowuje się przewaga podaży o ile kurs zamknięcia dzisiejszej świecy (wykres dzienny na koniec sesji)pozostanie poniżej poziomu oporu.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.