Stan rynku 14.06.2017, godz. 9.23.

Wykres 1

Wykres 2

Wykres miesięczny wskazuje na inicjatywę kupujących po obronie istotnego horyzontalnego wsparcia w okolicach 0.8400. Świeca z maja wypełniła przestrzeń pomiędzy 0.8400, a 0.8730 i kupujący podejmują próbę kontynuacji ruchu. Do czasu wiarygodnego (=opartego na sygnale price action) powrotu poniżej 0.8730, głównym scenariuszem więc jest kontynuacja impulsu w kierunku 0.9050/0.9280.

Wykres 3

Wykres 4

Wykres tygodniowy potwierdza oba fakty techniczne:

  1. obronę wsparcia 0.8400, oraz
  2. wyjście powyżej 0,8730. Wnioski pozostają te same.

Wykres 5

Wykres 6

Inny obraz rynku przynosi wykres dzienny, który wskazuje na horyzontalny poziom oporu 0.8840 i aktualną reakcję podaży (formacja false break). Do czasu negacji formacji obowiązuje ruch w kierunku najbliższego poziomu wsparcia 0.8730 – 0.8710.

Wykres 7

Stwierdzając sprzeczność sygnałów: dzienny (sell) kontra miesięczny, tygodniowy (buy) przygotowałem dwa warianty antycypacji kupna w oparciu o dzienny interwał:

  1. po reteście i wystąpieniu sygnału w strefie 0.8730-0.8710,
  2. po wyłamania aktualnych szczytów.

Podsumowanie

Gdybym sytuację rynku EURGBP oceniać jedynie z perspektywy wykresu dziennego, uznałbym przewagę sprzedających (w ramach ruchu bocznego) wynikającą z reakcji na opór 0.8840. Stosując jednak zasady analizy wielointerwałowej (Por. Wielointerwałowa analiza price action), zmuszony jestem stwierdzić inny obraz rynku na wyższych interwałach, oraz sprzeczność sygnałów daily - weekly. Wyjściem z sytuacji są zaprezentowane powyżej dwa warianty antycypacji byka. Sytuacja uległaby zmianie na korzyść podaży po wiarygodnym powrocie poniżej 0.8740, co powinno być potwierdzone sygnałem price action na interwale tygodniowym.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.