Stan rynku 21.12.2017, 5.35

Wykres miesięczny

Inicjatywa popytu, zapoczątkowana obroną wsparcia w okolicach 1.3700 (luty/marzec 2017), dotarła do kluczowego horyzontalnego poziomu oporu – ok. 1.5550. Wniosek może być tylko jeden – wynik starcia o tę barierę odpowie na pytanie, czy popyt będzie w stanie kontynuować kilkumiesięczny impuls wzrostowy wyłamując opór i tym samym otwierając drogę w kierunku 1.7400, lub też podaż kolejny raz uaktywni się w strefie oporu i potwierdzi obowiązywanie ponad 4-letniej konsolidacji 1.3700-1.5550. 

Wykres tygodniowy potwierdza zmagania o opór (w tym przypadku nieznacznie niżej – ok. 1.5500). Świecę z zeszłego tygodnia można rozumieć jako negację wyłamania oporu i do czasu jej zniesienia podaż ma szansę rozwinąć korektę w kierunku najbliższego horyzontalnego wsparcia – ok. 1.5080.

Wykres dzienny potwierdza techniczne znaczenie wsparcia w okolicach 1.5080. Zauważmy, iż obrona tej bariery na początku listopada br. otworzyła drogę do kontynuacji impulsu wzrostowego. Natomiast aktualną sytuację daje się rozumieć jako krótkoterminowy ruch boczny z oporem 1.5650, wsparciem – ok. 1.5340 i (aktualnie testowanym) poziomem równowagi – 1.5490.

Podsumowanie: kilkumiesięczna inicjatywa kupujących dotarła do kluczowego horyzontalnego poziomu oporu. Na wykresie tygodniowym aktualnym sygnałem jest podażowa świeca negująca wyłamanie bariery 1.5500. Na wykresie dziennym zmaganie stron przybrało postać krótkoterminowej konsolidacji z aktualnie testowanym poziomem równowagi w okolicach 1.5490/1.5500. Wynik starcia jest sprawą otwartą. Ze względu na charakter ostatniej świecy na interwale tygodniowym możemy uznać, iż lekkim faworytem jest podaż.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.