Stan rynku 17 luty, 8.55.

Wykres 1

Wykres 2

Długoterminowy obraz rynku wskazuje na konsolidację w przybliżonym zakresie 0.7000 – 0.7700, gdzie stroną inicjatywną jest popyt testujący przez szereg miesięcy horyzontalną barierę w okolicach 0.7700.  W przypadku wybicia górą,  cena posiada około 300 pipsową przestrzeń, aż do kolejnej „przeszkadzajki”  - ok. 0.8000. Do czasu ewentualnego wybicia,  sytuacja pozostaje niejasna i cena może powrócić do chaotycznego balansowania w ramach konsolidacji.

Natomiast o większej przewadze podaży (antycypacja niedźwiedzia) moglibyśmy mówić dopiero po wyłamaniu kluczowego wsparcia -  ok.  0.7000

Wykres 3

Interwał tygodniowy potwierdza obraz rynku w konsolidacji z niewiarygodnie długotrwałym testowaniem oporu. Wnioski te same, co powyżej.

Wykres 4

Wykres 5

Interwał dzienny doprecyzowuje i uzupełnia obraz rynku.

Podsumowanie

Kilkunastomiesięczna konsolidacja 0.7000 – 0.7700  dalej obowiązuje. Po obronie poziomu 0.7170  (interwał dzienny i tygodniowy),   inicjatywa przeszła w ręce popytu,  jednak  wynik walki  o górne ograniczenie  konsolidacji  0.7700/0.7720   pozostaje kwestią otwartą. Rozstrzygnięcie tego dylematu powinno wskazać siłę dominującą w  dłuższym horyzoncie czasowym. 

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.