Stan rynku  27.02.2017, godz. 9.40.

Wykres 1

Wykres 2

Interwał miesięczny informuje,  że od czasu załamania hossy pod koniec 2011 roku, a następnie  wybiciu istotnego wsparcia  1550  (początek 2013),  rynek w szedł w okres uporczywej konsolidacji w zakresie 1335  - 1180/1075.

Aktualnie inicjatywa należy do popytu, który w grudniu i styczniu  potwierdził aktualność bariery 1180  i wyprowadził silny impuls wzrostowy.  Specyfiką kilkuletniej konsolidacji jest problem z ustaleniem wewnętrznych poziomów odniesienia w trefie 1335 – 1180. Oznacza to, że aktualny układ sił łatwiej będzie diagnozować na niższych interwałach (wykres dzienny).

Wykres 3

Wykres  tygodniowy potwierdza długoterminowy balansujący charakter rynku. Opór bardzo czytelny i zgodny z interwałem miesięcznym, aktualne wsparcie – ok. 1215. Cena ma sporo przestrzeni do balansowania. By ocenić aktualny układ sił przeanalizujmy wnikliwie wykres dzienny.

Wykres 4

Wykres 5

Interwał dzienny uszczegóławia obraz rynku. Cena  testuje lokalny opór w okolicach 1252. Wynik sporu powinien dać odpowiedź czy popyt otworzy sobie drogę w kierunku 1305/1340 lub też podaż podejmie próbę  powrotu do gry poprzez negację wyłamania 1252 (false break). Aktualny  układ świec nie daje podpowiedzi  (brak sygnału price action)

Podsumowanie   

Od kilku tygodni inicjatywa należy do popytu, lecz cena znajduje się w kilkuletniej konsolidacji i rynek nie posiada jednoznacznego charakteru. Aktualnie strony spierają się o dość dobrze widoczną na interwale dziennym jedną z wewnętrznych barier w okolicach 1252. Wynik sporu uznam za istotny prognostyk układu sił w średnim terminie.   

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.