Stan rynku po sesji 25.07.2017.

W dalszym ciągu za główny fakt techniczny kilku ostatnich miesięcy można uznać wyłamanie i obronę bariery 2260. Siła impulsu 1700-2260 wskazuje, że dopóki w/w bariera chroni kupujących, obowiązuje kontynuacja ruchu w kierunku 2540/2635. Na realizację scenariusza wzrostowego rzuca cień przeciągające się zatrzymanie ceny, które spróbujemy zdiagnozować opierając się na niższych interwałach.

Wykres tygodniowy informuje o średnioterminowym balansowaniu ceny (ruch boczny) w strefie 2260-2370 (podaję wartości uśrednione). Aktualnym sygnałem price action jest spadkowy pin bar jako nieudany atak na górne ograniczenie konsolidacji. Do czasu negacji sygnału podaż ma szanse pogłębić korektę w kierunku 2260. Warunkiem kontynuacji głównego ruchu (antycypacja byka) jest negacja spadkowej formacji pin bar, czyli skuteczne wyłamanie bariery 2370.

Wykres dzienny potwierdza hipotezę średnioterminowego ruchu bocznego. Struktura ruchu jest jednak nieco inna (każdy interwał oferuje autonomiczny obraz rynku). Także w tym wypadku potwierdzamy inicjatywę podaży w ramach konsolidacji. Najbliższe wsparcie, zgodnie z zasadą koła hermeneutycznego, uaktualniam do poziomu ok. 2280. Szczegóły na wykresach.

Podsumowanie

Wykres miesięczny w dalszym ciągu wskazuje na możliwość kontynuacji ruchu wzrostowego (o ile nie zostanie wyłamana bariera 2260), natomiast wykres tygodniowy i dzienny wskazują na przewagę podaży w konsolidacji. Obraz rynku jest więc złożony (argumenty posiada każda strona rynku) i tradowanie zależy w znacznej mierze od horyzontu czasowego oraz poziomu zakładanego ryzyka.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.