Stan rynku po zamknięciu sesji 15 lutego 2017.

 

Wykres 1

Szerokie spojrzenie na  wykres miesięczny informuje o kilku istotnych faktach:

  1. Początkiem  aktualnej silnej  fali zwyżkowej była obrona (6 miesięcy zmagań!) horyzontalnego poziomu w okolicach 1700.
  2. Impuls wzrostowy wyraźnie przyśpieszył po wyłamaniu oporu w okolicach „okrągłego” poziomu 2000.
  3. Cena zbliża się do kolejnej istotnej strefy oporu, który na wykresie miesięcznym należy umiejscawiać w okolicach 2260.
  4. Na tym interwale brak sygnałów korekty.

Wykres 2

„Bliższe” spojrzenie na interwał miesięczny  umożliwia  przedstawienie prostych wariantów przyszłego zachowania ceny  (antycypacja średnioterminowa = kilkumiesięczna):

  1. W przypadku słabości popytu w rejonie oporu  (pin bar, objęcie bessy, itp.) liczę się z możliwością  korekty z potencjalnym zasięgiem w okolice 2000,
  2. Wyłamanie granicy 2260 otworzy drogę w kierunku 2540/2640.
  3. Siła aktualnego impulsu wzrostowego,  a także siła oporu w okolicach 2260 podpowiada, iż  w krótkim terminie prawdopodobnym wariantem wydaje się konsolidacja, której hipotetyczne ramy łatwiej zdiagnozujemy na niższych interwałach.

Wykres 3

Interwał tygodniowy daje nieco inny (dokładniejszy ?) obraz rynku. Dynamika ruchu wzrostowego po wybiciu poziomu 2000  (najbliższe wsparcie) jest potwierdzona, natomiast wykres informuje, że cena już w tym momencie rozpoczyna starcie o szeroką strefę oporu 2175-2260.     Nie pozostaje nic innego, jak przyjąć, iż wynik sporu o strefę będzie istotnym  prognostykiem zachowania ceny w średnim terminie. W przypadku sygnału słabości w aktualnie testowanym rejonie  (2175),  opcją główną wydaje się częściowa korekta ruchu, natomiast stabilne pokonanie bariery  2175 otworzy drogę do ataku na 2260.

Wykres 4

Analizę kończymy spojrzeniem na wykres dzienny, gdzie dolna granica  strefy  oporu przedstawia się nieznacznie inaczej (różnica kilkunastu punktów). Nie zmienia to jednak ogólnej diagnostyki rynku, którą można podsumować w następujący sposób: silny impuls wzrostowy  dotarł w okolice dolnego ograniczenia istotnej strefy oporu  2165-2175 (wykres dzienny i tygodniowy). Utrzymanie/pokonanie tej bariery otworzy drogę w kierunku testu  2260 (zgodność na wszystkich analizowanych interwałach).  Sygnał słabości w strefie oporu  otworzy drogę  w kierunku poziomu 2000.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.