Stan rynku po sesji 26.06.2017.

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

 

Ostatnie miesiące można rozumieć jako spór o potwierdzenie wyłamania bariery 2260. Jest w tym jakaś logika trendu, tzn. jeżeli kupujący są silni, powinni zamienić dawny opór w istotne wsparcie (ZZB - Zasada Zmiany Biegunów). Możemy więc uznać, że do czasu ewentualnego powrotu poniżej 2260, obowiązuje kontynuacja ruchu w kierunku 2540/2635.

Wykres 4

Wykres 5

Wykres tygodniowy potwierdza reakcję kupujących w rejonie 2260 (okno hossy i ponownie reakcji), lecz informuje również o istotnej strefie podaży w okolicach 2370. Wniosek jest prosty – warunkiem kontynuacji impulsu jest wyłamanie ze średnioterminowego ruchu bocznego górą i kontynuacja ruchu w kierunku 2540. Do tego czasu obowiązuje konsolidacja 2260-2370.

Wykres 6

Wykres 7

Wykres dzienny potwierdza powyższe uwagi i nie wnosi wiele nowego. Widzimy zadyszkę trendu wzrostowego rozpoczętego z okolic 1725, lecz do czasu ewentualnego wyłamania wsparcia 2250 za wariant podstawowy należy uznać atak na górną granicę średnioterminowej konsolidacji.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.