Stan rynku 08.05.2017, godz. 13.30.

Wykres 1

Wykres 2

Interwał miesięczny wskazuje na spory sukces popytu, który w kwietniu nie tylko zdołał sforsować istotną horyzontalną barierę w okolicach 2265, lecz również zanegował sygnał korekty (spadkową świecę pin bar z marca br.). Wnioskujemy więc, iż do czasu powrotu poniżej 2265, wariantem podstawowym jest kontynuacja impulsu w kierunku strefy 2540-2635.

Wykres 3

Wykres tygodniowy potwierdza wzrostowy charakter rynku. Znamienne, że konsolidacja w strefie 2175-2265 została zakończona wzrostową luką otwarcia jako sygnałem kontynuacji ruchu. Do czasu negacji okna i powrotu poniżej 2265, obowiązuje więc kontynuacja średnioterminowego trendu.

Wykres 4

Próbując rozumieć aktualne zatrzymanie ceny (doji z zeszłego tygodnia oraz obecna reakcja podaży), można pytać czy próba podaży ma horyzontalne odniesienie? Wykres obrazuje, iż w czasie konsolidacji z lat 2013-2015 cena wielokrotnie reagowała w okolicach 2370. Być może i tym razem wynik starcia o 2370 określi sentyment rynkowy w średnim terminie.

Wykres 5

Wykres dzienny wskazuje „po prostu” na rynek w trendzie wzrostowym, którego obowiązywanie zostało potwierdzone wybiciem z konsolidacji 2175-2265. Obecnie daje się zauważyć zatrzymanie i kilkudniowe balansowanie ceny w strefie 2400 – 2370. Wynik sporu pozostaje kwestią otwartą.

Wnioski

Interwał miesięczny i tygodniowy wskazują na przewagę popytu (potwierdzoną wyłamaniem horyzontalnej granicy 2265) i do czasu powrotu poniżej tej bariery, kontynuacja wzrostów jest wariantem podstawowym (2540 – 2630). Obecnie cena zatrzymała się w okolicach lokalnego poziomu 2370 (wykres tygodniowy). Wynik starcia powinien dać odpowiedź, czy kupujący będą wstanie kontynuować ruch bez korekty, czy też podaż, oddalając cenę od 2370, postara się o ponowne testowania strefy 2265.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.