Stan rynku po zamknięciu sesji 29. 08.2017.

Kilkumiesięczne zmagania o potwierdzenie bariery 2260 zakończyły się sukcesem kupujących i popyt wyprowadził ruch doprowadzając do testu kolejnej istotnej strefy w okolicach 2540. Wyłamanie tej bariery powinno otworzyć drogę w kierunku 2635, natomiast zwycięstwo niedźwiedzi (poprzez czytelną świecę lub formację price action) uznam za zapowiedź znaczącej korekty lub odwrócenia.

Wykres tygodniowy ukazuje anatomię kilkumiesięcznej konsolidacji 2260 – 2370 i ostatni, dynamiczny impuls wzrostowy, który doprowadził cenę w rejon horyzontalnej bariery – 2540. Nie możemy technicznie oceniać aktualnej reakcji na poziom oporu do czasu zamknięcia świecy z bieżącego tygodnia. W przypadku wystąpienia korekty za pierwszy horyzontalny poziom wsparcia można uznać strefę w okolicach 2370, natomiast wyłamanie 2540 otworzy drogę w kierunku 2635.

Kończymy techniczny przegląd sytuacji WIG-u 20 spojrzeniem na wykres dzienny, który potwierdza powyższe ustalenia modyfikując jedynie wewnętrzny poziom odniesienia – 2385 (tj. górne ograniczenie poprzedniej konsolidacji). W przypadku wystąpienia korekty w tym rejonie będziemy oczekiwali na reakcję popytu lub sygnał przewagi podaży.

Podsumowanie:

WIG20 kontynuuje ruch wzrostowy po wyłamaniu z średnioterminowej konsolidacji 2260/2370 (2385), lecz cena dotarła w okolice istotnego horyzontalnego poziomu oporu. Dopiero reakcja na w/w granicę (z wykorzystaniem techniki price action) da odpowiedź na temat aktualnego układu sił. Obecnie za wcześnie na wyciąganie wniosków.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.