WIG 20 – czyli testowanie istotnego horyzontalnego poziomu oporu

Data: 2017-08-30 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku po zamknięciu sesji 29. 08.2017. Kilkumiesięczne zmagania o potwierdzenie bariery 2260 zakończyły się sukcesem kupujących i popyt wyprowadził ruch doprowadzając do testu kolejnej istotnej strefy w okolicach 2540. Wyłamanie tej bariery powinno otworzyć drogę w kierunku 2635, natomiast zwycięstwo niedźwiedzi (poprzez czytelną świecę lub formację price action) uznam za zapowiedź znaczącej korekty lub odwrócenia. Wykres tygodniowy ukazuje anatomię kilkumiesięcznej konsolidacji 2...

WIG 20, czyli konsolidacyjny galimatias z lekkim wskazaniem na sprzedających…

Data: 2017-07-26 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku po sesji 25.07.2017. W dalszym ciągu za główny fakt techniczny kilku ostatnich miesięcy można uznać wyłamanie i obronę bariery 2260. Siła impulsu 1700-2260 wskazuje, że dopóki w/w bariera chroni kupujących, obowiązuje kontynuacja ruchu w kierunku 2540/2635. Na realizację scenariusza wzrostowego rzuca cień przeciągające się zatrzymanie ceny, które spróbujemy zdiagnozować opierając się na niższych interwałach. Wykres tygodniowy informuje o średnioterminowym balansowaniu ceny...

Wig 20, czyli ruch boczny ze wskazaniem na kupujących

Data: 2017-06-27 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku po sesji 26.06.2017.   Ostatnie miesiące można rozumieć jako spór o potwierdzenie wyłamania bariery 2260. Jest w tym jakaś logika trendu, tzn. jeżeli kupujący są silni, powinni zamienić dawny opór w istotne wsparcie (ZZB - Zasada Zmiany Biegunów). Możemy więc uznać, że do czasu ewentualnego powrotu poniżej 2260, obowiązuje kontynuacja ruchu w kierunku 2540/2635. Wykres tygodniowy potwierdza reakcję kupujących w rejonie 2260 (okno hossy i ponownie reakcji), lecz informuje ...

WIG 20 – drobny przystanek czy większa korekta

Data: 2017-05-08 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku 08.05.2017, godz. 13.30. Interwał miesięczny wskazuje na spory sukces popytu, który w kwietniu nie tylko zdołał sforsować istotną horyzontalną barierę w okolicach 2265, lecz również zanegował sygnał korekty (spadkową świecę pin bar z marca br.). Wnioskujemy więc, iż do czasu powrotu poniżej 2265, wariantem podstawowym jest kontynuacja impulsu w kierunku strefy 2540-2635. Wykres tygodniowy potwierdza wzrostowy charakter rynku. Znamienne, że konsolidacja w strefie 2175-2265 zost...

Wig 20, czyli reakcja na horyzontalny opór 2260

Data: 2017-03-13 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku po sesji 10.03. 2017. Przed lekturą analizy warto zapoznać się z poprzednią: WIG 20 – silny impuls wzrostowy zbliża się do istotnej strefy oporu. Co dalej? Interwał miesięczny wskazuje na dwa wydarzenia określające sytuację rynkową: impuls  wzrostowy po wyłamaniu poziomu 2000 (końcówka stycznia br.), reakcja podaży (biorę pod uwagę świecę z lutego, a nie aktualnie tworzoną świecę) na horyzontalną barierę w okolicach 2260. Próbując uwzględnić oba fakty uznaję, iż prawdopo...

WIG 20 – silny impuls wzrostowy zbliża się do istotnej strefy oporu. Co dalej?

Data: 2017-02-16 Zbigniew Wieczorek Indeksy 0
Stan rynku po zamknięciu sesji 15 lutego 2017.   Szerokie spojrzenie na  wykres miesięczny informuje o kilku istotnych faktach: Początkiem  aktualnej silnej  fali zwyżkowej była obrona (6 miesięcy zmagań!) horyzontalnego poziomu w okolicach 1700. Impuls wzrostowy wyraźnie przyśpieszył po wyłamaniu oporu w okolicach „okrągłego” poziomu 2000. Cena zbliża się do kolejnej istotnej strefy oporu, który na wykresie miesięcznym należy umiejscawiać w okolicach 2260. Na tym interwale brak sygnał...